Seminarium z Jugodan Sandrą Elster 20-21.01.2018 we Wrocławiu

Seminarium z Jugodan Sandra Elster odbyło się 20. i 21. Stycznia 2018 we Wrocławiu.

Temat: Ten Chi Jin i Katana w tradycji Kukishinden Ryu.

Ten Chi Jin Ryaku no Maki jest zbiorem podstawowych technik, które zostały nam przekazane przez Soke Hatsumi w osiemdziesiątych latach. Ten Ryaku no Maki zawiera Kamae, Ukemi i Kyusho, oraz  Sanshin no Kata i Kihon Happo. Uczy on nas podstawowych ruchów ciała. Chi Ryaku no Maki zawiera rzuty, dźwignie, duszenie oraz techniki uwalniania się. Jin Ryaku no Maki składa się z różnych technik pochodzących z różnych tradycji szkół  Bujinkanu, które uczą nas, używać elementów z Ten i Chi w naturalny sposób. Od lat Hatsumi Sensei wielokrotnie podkreśla jak ważne jest opanowanie tych technik, ponieważ są one esencją Bujinkanu. Mistrzowskie doskonalenie Ten Chi Jin umożliwia zrozumienie tych dziewieciu tradycji szkół Bujinkanu i jest wspaniałą możliwością, studiowania naturalnego ruchu ciała – Taijutsu.

Kukishinden – miecz składa się z 9 form, 9 Henka (wariantów) i 9 Sayu Gyaku, co ostatecznie przekłada się na 27 technik. Podczas gdy pierwszy zbiór 9 technik jest najczęściej trenowany, wiąże się on też z pozostałymi 18 formami oddającymi żywiołowość katany Kukishinden. Odzwierciedla on również jego naturalne zastosowanie i bezwysiłkową płynność. Trening zawiera również podstawy, cięcia oraz dobywania miecza.

 

Topic: Ten Chi Jin and Kukishinden sword

The Ten Chi Jin Ryaku no Maki is the collection of basic techniques given to us by Sōke Hatsumi in the 80’s. The Ten Ryaku no Maki includes kamae, rolling, and kyūsho, as well as the sanshin no kata and the kihon happō. It teaches us basic body movement. The Chi Ryaku no Maki includes throws, twists, chokes and liberation techniques. The Jin Ryaku no Maki is a selection of techniques from the 9 schools and shows the application of the Ten and Chi in a natural manner. Over the years Hatsumi Sensei keeps pointing out the importance of studying these techniques as they are the essence of the Bujinkan. The mastering of the Ten Chi Jin allows to gain an understanding of the 9 schools of the Bujinkan and is a great way to study natural movement – Taijutsu.

The Kukishinden sword consists of 9 techniques, 9 henka (variations) and 9 sayū gyaku (movement to the side). This gives us a total of 27 techniques. While the first set of 9 techniques is trained more regularly, the other 18 techniques make the kukishinden sword alive and show the natural application and effortless flow. The training also includes the postures, cuts, and drawing of the sword.

 


© Bujinkan Poland

  • facebook
  • vimeo
  • youtube