BUJINKAN

 

SIEDEM ZASAD BUJINKAN:

1b1. Bujinkan jest otwarty jedynie dla tych, którzy akceptują i przestrzegają reguł Bujinkan Dojo. Odmawiający tego nie mogą zostać przyjęci. Jedynie po przeczytaniu i zaakceptowaniu poniższych zasad możliwe jest przystąpienie do treningu.

 

 

 

 

2b2. Tylko ludzie zdolni do prawdziwej cierpliwości, samokontroli i zaangażowania mogą być członkami Bujinkan. Osoby niestabilne emocjonalnie, czy uzależnione od jakichkolwiek używek, winny być pozbawione możliwości przyjęcia. Osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla innych, na przykład przez chorobę zakaźną, osoby ze stwierdzoną klinicznie patologią osobowości (psychiki) czy ciała, oraz osoby nie panujące nad sobą, muszą najpierw uzyskać zaświadczenie lekarskie o poprawie swojego stanu.

 

3b

 3. Osoby będące w konflikcie z prawem nie powinny być przyjmowane. Przestępcy, osoby sprawiające problemy, oraz przebywające w Japonii i nie przestrzegające jej wewnętrznych praw, nie powinny być przyjmowane.

 

 

 

 

 

 

4b

 4. Ci, którzy nie przestrzegają reguł Bujinkan, popełniając nieetyczne i naganne czyny, czy to jako adepci, czy jako członkowie społeczeństwa, będą wykluczani z Bujinkan. Do tej pory, Bujinkan był otwarty dla wielu ludzi przybywających do Japonii. Niestety, wśród nich znalazły się również osoby dopuszczające się agresji pod wpływem alkoholu, niezrównoważeni, sprawiający problemy, myślący jedynie o sobie i nie dostrzegający tego, jak ich postępowanie może negatywnie wpływać na innych. Przez swoją postawę, odrzucali tradycyjne czyste serce Bujinkan. Z tego powodu, wszyscy ludzie tego rodzaju będą eliminowani z Bujinkan.

5b

5. Nie wolno robić problemów Bujinkanowi w związku z ewentualnymi wypadkami podczas treningu (zarówno w Dojo jak i poza nim). To niezwykle ważna kwestia. Osoby, które nie zgadzają się brać osobistej odpowiedzialności za wypadki zdarzające się podczas treningów w Bujinkan, nie są przyjmowane. Podkreślamy zatem, dla pełnej jasności: Bujinkan jako organizacja, oraz prowadzący treningi w danym Dojo, nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, niezależnie od miejsca w którym się wydarzą.

 

 

 

 

6b

6. Wszyscy przystępujący do Bujinkan muszą nabyć roczną kartę członkowską. Karta ta nie tylko udziela zaszczytu bycia członkiem Bujinkan, ale także symbolizuje przynależność jej posiadacza do większej całości. Wspólnoty, której członkowie spotykają się, posiadając waleczne serca, by stać się lepszymi, przez trening i przyjaźń. Karta Bujinkan przypomina o chwale dzielności wojownika, o lojalności i braterskiej miłości pomiędzy trenującymi.

 

 

 

 

 

7b

7. Tradycja Bujinkan zgłębia naturę i uniwersalność całego ludzkiego życia, i jest świadoma tego, co przebiega naturalnie między dwoma elementami:
-„Sekretną zasadą Taijutsu jest znać fundamenty pokoju.”
-„Uczyć się jest drogą niewzruszonego serca (Fudoshin).”

 

 

 

 

 

 

Ostatnimi czasy, Bujinkan stał się prawdziwie międzynarodowy. Tak jak istnieją różne strefy czasowe, tak różne tabu występują wśród ludzi i narodów świata. Naszym zadaniem jest wzajemnie się szanować, starając się unikać takich tabu. Winniśmy stawiać serce wojownika na pierwszym miejscu, pracując wspólnie na rzecz samodoskonalenia, i czynienia lepszym samego Bujinkan. Osoby nie przestrzegające powyższych reguł i wymagań, będą usuwane z Bujinkan.


© Bujinkan Poland

  • facebook
  • vimeo
  • youtube